Menu Party

Menu Friends
59,00 €

Menu Friends

menu misto di 14 nighiri + 10 sashimi + 16 uramaki + 12 hosomaki

Price: 59,00 €

Ingredients

Salmone Crudo

Avocado

Tonno Crudo

Orata/branzino (white fish)

Allergens

Crostacei: Yes

Glutine: Yes

Latticini: Yes

Pesce: Yes

Sesamo: Yes

Soia: Yes

Solfiti: Yes

* Prodotto con ingrediente surgelato

Menu Friends

Uramaki 2

(Min: 1 Max: 1)

Uramaki 1

(Min: 1 Max: 1)

Price: 59,00

Menu Big Pleasure
79,00 €

Menu Big Pleasure

Menu misto di 18 nighiri + 15 sashimi + 24 uramaki + 12 hosomaki

Price: 79,00 €

Ingredients

Salmone Crudo

Avocado

Tonno Crudo

Orata/branzino (white fish)

Allergens

Crostacei: Yes

Glutine: Yes

Latticini: Yes

Pesce: Yes

Sesamo: Yes

Soia: Yes

Solfiti: Yes

* Prodotto con ingrediente surgelato

Menu Big Pleasure

Uramaki 3

(Min: 1 Max: 1)

Uramaki 2

(Min: 1 Max: 1)

Uramaki 1

(Min: 1 Max: 1)

Price: 79,00

Menu Fiesta
99,00 €

Menu Fiesta

misto di 24 nighiri + 20 sashimi + 24 uramaki + 18 hosomaki

Price: 99,00 €

Ingredients

Salmone Crudo

Avocado

Tonno Crudo

Orata/branzino (white fish)

Allergens

Crostacei: Yes

Glutine: Yes

Latticini: Yes

Pesce: Yes

Sesamo: Yes

Soia: Yes

Solfiti: Yes

* Prodotto con ingrediente surgelato

Menu Fiesta

Uramaki 3

(Min: 1 Max: 1)

Uramaki 2

(Min: 1 Max: 1)

Uramaki 1

(Min: 1 Max: 1)

Price: 99,00

* Prodotto con ingrediente surgelato